Hebben de Joden nog steeds een tabernakel of tempel?

tabernáculo

Het korte antwoord op deze vraag is: nee, die hebben ze niet. Maar laten we wat dieper in de geschiedenis van Joodse heiligdommen duiken. De tabernakel In het boek Exodus lezen we over een bijzondere periode in de geschiedenis van het volk Israël. God had hen gered uit de slavernij in Egypte, en ze waren […]

Wat leert de tabernakel ons over God?

tabernacle

Toen God de Israëlieten had bevrijd uit de slavernij in Egypte (zie Exodus 1-15), woonden ze zo’n veertig jaar in de woestijn vóór ze uiteindelijk hun beloofde land binnentrokken (zie Numeri – Deuteronomium). In deze tijd leerde God de Israëlieten veel over Zichzelf en gaf hen veel religieuze en sociaal-economische voorschriften, de Wet. Onder andere […]

Wat is het doel van de erfenis van Gods kinderen?

wat-is-het-doel-van-de-erfenis-van-gods-kinderen

Er zijn twee historische feiten in het Oude Testament te noemen, waarin God Zijn volk Israël vroeg om een verblijfplaats voor Hem te maken. God wilde wonen temidden van Zijn mensen. Daarom gaf Hij Mozes een heel gedetailleerd plan voor de Tabernakel (Exodus 35 e.v. hoofdstukken). Hij betrok Zijn volk bij de bouw. Vanuit de […]