Waarom zond God de Israëlieten in ballingschap?

exilio

De stad Jeruzalem werd in 587 voor Christus door de Babyloniërs veroverd. Veel Joden werden voor zeventig jaar verbannen naar Babel. Waarom gebeurde dit? De belangrijke historische boeken van het Oude Testament werden geschreven om deze vraag te beantwoorden, dus laten we ze nader bekijken. Gods trouw God is betrouwbaar. Zijn beloften komen altijd uit. […]

Wanneer werd satan uit de hemel geworpen?

Het belangrijkste antwoord op deze vraag is: we weten waar het verhaal eindigt want satan zal aan het einde van de wereld voor eeuwig in de poel van vuur en zwavel worden geworpen (zie Openbaring 20:10). Wat daaraan vooraf gaat, is niet zo gemakkelijk te begrijpen. Er zijn verschillende verzen in de Bijbel over satan. […]

Hoe kan ik weten wanneer ik zondig?

zondig

Als mensen maken we allemaal fouten, want niemand is perfect. Maar wanneer is iets zondig en hoe moeten we daar mee om gaan? Goed en kwaad God, de Schepper van alle dingen, heeft de mens voorschriften gegeven met het oog op zijn levensgeluk en met het doel zijn Schepper te behagen. Zonde is opstand tegen […]