Hebben de sterren invloed op ons leven?

Mensen zijn gefascineerd door sterren en planeten, zowel vandaag de dag als in de oudheid. Velen geloven dat de stand van de sterren en de planeten op het moment dat iemand geboren wordt, iets voorspelt over zijn levensloop of zijn persoonlijkheid. Sommigen beweren dat de constellaties van de sterren grote gebeurtenissen op aarde voorspellen of […]

Vallende sterren voor Jezus’ wederkomst

Vallende sterren voor Jezus' wederkomst

Als Jezus spreekt over Zijn wederkomst, zegt Hij dat sterren van de hemel zullen vallen. Is dat dan een teken dat een asteroïde de aarde zal raken? Letterlijk of figuurlijk? Jezus zei in Mattheüs 24 vers 29: “En meteen na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal zijn […]