Zijn er twee verschillende scheppingsverhalen in de Bijbel?

In Genesis lezen we dat God de hemel en de aarde schiep. Sommige christenen lezen dit als een letterlijke beschrijving van wat er in zes dagen gebeurde. Andere christenen geloven dat een meer poëtische verklaring mogelijk is, wat meer overeenstemt met wat de meeste wetenschappers zeggen over de leeftijd van de aarde. In beide gevallen […]

Wat betekent het dat de aarde “woest en leeg” was?

Toen Mozes het boek Genesis schreef, was hij met het volk Israël in de woestijn, nadat ze door God uit Egypte waren verlost. Dat detail is erg belangrijk als we het eerste boek van de Bijbel bestuderen. Voordat God Zichzelf aan Zijn volk bekendmaakte als de Schepper, had Hij zich al geopenbaard als hun Verlosser. […]

Waarom heeft God mensen geschapen?

Why did God create people

God zou volkomen gelukkig geweest zijn zonder de mens. Hij is in Zichzelf gelukkig. Hij had aan niets gebrek. Maar wat voor reden had God om toch mensen te scheppen? In de Bijbel staan enkele aanwijzingen die ons helpen te begrijpen waarom. Redenen om geen mensen te scheppen Voordat we ons afvragen waarom God mensen […]

Aap of Adam?

De Bijbel vertelt ons dat God Adam heeft geschapen en dat alle mensen van hem afstammen, maar de evolutiebiologie zegt dat mensen en apen een gezamenlijke voorouder hebben, die nog veel verder terug gaat dan Adam. Wat is waar? Beeld van God Genesis 1 vertelt ons dat God de Schepper van het universum is, inclusief […]

Hoe oud is de aarde?

how-old-earth

Christenen zijn verdeeld over de leeftijd van de aarde. Dit heeft te maken met hoe wij omgaan met wetenschap en hoe wij de Bijbel lezen. Twee visies over de leeftijd van de aarde Om dit artikel kort en overzichtelijk te houden, houd ik het hier bij de twee belangrijkste visies: de traditionele christelijke visie en […]