Moeten Christenen vrezen voor satan?

Should Christians fear Satan?

Het korte antwoord: nee. Maar het is belangrijk dat we begrijpen waarom! Het is niet genoeg om gewoon tegen iemand te zeggen “Oh, je hoeft niet bang voor de duivel te zijn.” We moeten weten wat Gods Woord eigenlijk zegt. Satan is een verslagen vijand Toen Jezus stierf aan het kruis en weer opstond, versloeg […]

De waarheid over Satan

Je vraag was, heeft God engelen geschapen om Hem te aanbidden? En waarom kwam Satan dan op de gedachte om tegen God in opstand te komen? En waarom volgden sommige engelen hem? De Bijbelse leer over Satan is eigenlijk minder duidelijk dan vaak wordt aangenomen. De eerste verschijning van Satan in de Bijbel is ongetwijfeld […]

Wanneer werd satan uit de hemel geworpen?

Het belangrijkste antwoord op deze vraag is: we weten waar het verhaal eindigt want satan zal aan het einde van de wereld voor eeuwig in de poel van vuur en zwavel worden geworpen (zie Openbaring 20:10). Wat daaraan vooraf gaat, is niet zo gemakkelijk te begrijpen. Er zijn verschillende verzen in de Bijbel over satan. […]