Waar gaan de Bijbelboeken 1 en 2 Samuel over?

Onze hedendaagse Bijbels tellen twee boeken van Samuel. Dat zijn “deel 1” en “deel 2” van één lang, samenhangend verhaal. Daarom behandelen we ze in dit artikel als één boek. Historische achtergrond De boeken van Samuel zijn historische boeken over het volk Israël. De boeken Exodus en Jozua, die vóór de boeken van Samuel komen, […]