Waarom haatte God Ezau?

In Romeinen 9:13 schrijft Paulus, die Maleachi 1:3 aanhaalt: “Zoals er geschreven staat: ‘Jakob heb ik liefgehad, maar Ezau heb ik gehaat”. Waarom haatte God Ezau dan? Het korte antwoord is dat het ons niet wordt verteld, en daarom weten we het ook niet. Echter, Paulus’ punt in Romeinen 9:6-29 is dat God selecteert, of […]

Wat wil God ons leren in de brief aan de Romeinen?

What does God teach us in Romans?

De brief aan de Romeinen heeft als centraal thema dat het Evangelie Gods reddende kracht is voor allen die geloven (zie Romeinen 1:16). We hebben allemaal redding nodig Paulus begint de brief aan de Romeinen met de mededeling dat wij allemaal gered moeten worden. Iedereen kan weten dat God bestaat, maar mensen hebben Hem niet […]