Zijn alle godsdiensten hetzelfde?

many-ways-religions

Diep in elk mens is er een godsbesef. Een verlangen om Hem te vinden. En iedere godsdienst is een zoektocht naar God. Maar in hoe ze over God denken verschillen de religies enorm van elkaar! De waarheid kennen is van levensbelang In het Boeddhisme is er geen sprake van een persoonlijk God. Het gaat om […]

Is het goed om geen religie te hebben?

Is it okay to have no religion?

Deze vraag kan zowel met ja als met nee worden beantwoord. Het is mogelijk om erg religieus te zijn en toch God niet te kennen. Als dat het geval is, is religieus zijn of het hebben van een religie van geen enkele waarde. Als je naar de Farizieeën kijkt, zie je mensen die een religie […]