Is het verhaal van de verloren zoon voor gelovigen of voor ongelovigen?

Jezus vertelde de reeks ‘verloren’ gelijkenissen om de houding van de Farizeeën en Schriftgeleerden aan de kaak te stellen. Zij konden het niet verdragen dat Hij at met zondaars en tollenaars. Jezus vertelde het verhaal van de verloren zoon aan een Joods publiek. De Joden hadden een verbondsrelatie met God, ze waren Gods volk. En […]