Wat is de evangelieboodschap?

Het woord ‘evangelie’ betekent eigenlijk ‘goed nieuws’. Maar voorafgaand aan het goede nieuws was er slecht nieuws, want Adam en Eva zondigden tegen God door ongehoorzaam te zijn (Genesis 3:1-24). Zonde is: ‘in geen enkel opzicht kunnen voldoen aan de morele wet van God.’ Aangezien de hele mensheid in Adam en Eva vertegenwoordigd was, is […]

Is het goed om geen religie te hebben?

Is it okay to have no religion?

Deze vraag kan zowel met ja als met nee worden beantwoord. Het is mogelijk om erg religieus te zijn en toch God niet te kennen. Als dat het geval is, is religieus zijn of het hebben van een religie van geen enkele waarde. Als je naar de Farizieeën kijkt, zie je mensen die een religie […]

Wat betekent het dat Jezus voor mij stierf?

Jezus stierf voor jou omdat Hij van je houdt: “… de Zoon van God, Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven” (Galaten 2:20). Jezus stierf voor jou zodat Hij, in jouw plaats, Gods straf voor jouw zonde zou dragen: “God heeft Christus Jezus openlijk aangewezen als middel tot verzoening, door het geloof […]

Wat leert God ons in de brief van de apostel Paulus aan Titus?

What does God teach us in the letter to Titus?

Heeft God een plan voor de kerk en samenleving door de redding die volbracht is door Jezus Christus? Ja, dat heeft Hij! En een deel van dit plan kan worden begrepen door de brief van de apostel Paulus aan Titus te lezen. Paulus liet Titus achter op Kreta, een eiland dichtbij Griekenland. Hij moest orde […]

Waarom zorgt God er niet voor dat iedereen Hem dient?

waarom-zorgt-god-er-niet-voor-dat-iedereen-hem-dient

Dat is een terechte vraag, want niets is voor God te moeilijk. Hij kan alles. Hij zou ervoor kunnen zorgen dat in een oogwenk iedereen op aarde Hem zou dienen. Vrij-willig Dan is de voor de hand liggende vraag: waarom doet Hij dat dan niet? Daarop is het antwoord: God heeft ons een vrije wil […]

Wil God dat mensen naar de hel gaan?

Does God want people to go to hell?

God weet alles. Hij weet dat sommige mensen Hem zullen afwijzen en daarom naar de hel zullen gaan. Wil God dus dat mensen naar de hel gaan? God wil niet dat mensen naar de hel gaan. Hij wil dat ze worden gered. 1 Timotheüs 2:3-4 spreken over “God, onze Zaligmaker, Die wil dat alle mensen […]