Welke profetieën zijn vervuld met de geboorte van Jezus Christus?

nació

Met Kerst vieren we dat God de Zoon als mens werd geboren. Hij “heeft het niet als roof beschouwd aan God gelijk te zijn, maar heeft Zichzelf ontledigd door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden” (Filippenzen 2:6-7). Dat is een wonder dat niemand had kunnen bedenken… […]

Was Johannes de Doper de laatste profeet?

In zekere zin was Johannes de Doper de laatste profeet. Johannes de Doper stond op de drempel tussen het Oude en het Nieuwe Testament en was de laatste profeet in Oudtestamentische zin. Profeten werden door God gezonden om Zijn woorden tot het volk Israël te spreken. In het bijzonder werden ze gezonden om de weg […]