Waarover gaan de Bijbelboeken van het Oude Testament?

De Bijbel is niet één dik boek, maar een verzameling boeken in verschillende eeuwen geschreven door verschillende schrijvers. Voor een kort overzicht kun je doorklikken naar dit plaatje van de Internationale Bijbelbond. De eerste boekenkast en de bovenste plank van de tweede boekenkast bevatten de boeken van het Oude Testament, de rest vormt het Nieuwe […]

Wie is de hoofdpersoon in de Bijbel?

De Bijbel is het geschreven woord van God, samengesteld uit zesenzestig boeken; het Woord heeft echter slechts één hoofdpersonage en één middelpunt, als fundament van zowel het Oude als het Nieuwe Testament. Zijn naam? Jezus Christus. Heel de Schrift getuigt van Christus Toen Jezus Christus een verlamde man had genezen op een Sabbatdag (de wekelijkse […]

Wat leert het Oude Testament over de dood en opstanding van Christus?

Wat-leert-het-Oude-Testament-over-de-dood-en-opstanding-van-Christus

Alles wat in het Oude Testament over de Christus, dat is de Messias, geschreven is, is profetie. Vaak gebeurt dat niet direct, maar verhuld in verhalen en beelden. Het meest duidelijk en aansprekend is de voorzegging van het Koningschap van de Messias. Hij is de grote Zoon van David, de Vredevorst. Hij zal voor eeuwig […]

Waren oudtestamentische gelovigen gered door Jezus?

gelovigen

Ja. Jezus’ dood aan het kruis verdiende een eeuwige redding voor alle gelovigen, of ze nou vóór of na Hem leefden. Gehoorzaamheid of offers Gelovigen in het Oude Testament werden niet gered door gehoorzaam te zijn aan de wet van God. De Bijbel leert dit heel duidelijk. “Daarom zal uit werken van de wet geen […]