Kreeg Jezus een ander lichaam na Zijn opstanding?

Did Jesus get another body after the resurrection?

De Bijbel beschrijft duidelijk dat de opstanding van Jezus een lichamelijke opstanding was, niet alleen geestelijk zoals sommige sektes beweren. Jezus Christus van Nazareth stierf echt een fysieke dood en werd fysiek opgewekt uit de dood. Er zijn twee hoofdredenen waardoor we weten dat Jezus’ verheerlijkte opstandingslichaam hetzelfde lichaam was dat Hij had voordat Hij stierf. Zijn littekens […]

Dus jij gelooft niet in de opstanding van Jezus?

I don't believe in the resurrection of Jesus because..

Dat Jezus opstond uit de dood, is het centrale punt van het christelijke geloof. Zonder de opstanding heeft het christendom geen waarde. Paulus zegt: “Als Christus niet is opgewekt, dan is onze prediking zonder inhoud, en zonder inhoud is ook uw geloof”(1 Korinthe 15:14). De opstanding van Christus is een zaak van het geloof. Alleen […]

Is Jezus werkelijk uit de dood opgestaan?

Did Jesus really rise from the dead?

Ja, Hij is echt opgestaan! Dat is de kern van ons geloof. Jezus werd gekruisigd, en Zijn dode lichaam werd begraven op een vrijdag. Twee dagen later, op eerste Paasdag (waarschijnlijk op 7 april van het jaar 30 n.Chr.), ging een groepje vrouwen naar Zijn graf. Er verschenen engelen aan hen die zeiden: ‘Waarom zoekt […]