Dus jij gelooft niet in de opstanding van Jezus?

I don't believe in the resurrection of Jesus because..

Dat Jezus opstond uit de dood, is het centrale punt van het christelijke geloof. Zonder de opstanding heeft het christendom geen waarde. Paulus zegt: “Als Christus niet is opgewekt, dan is onze prediking zonder inhoud, en zonder inhoud is ook uw geloof”(1 Korinthe 15:14). De opstanding van Christus is een zaak van het geloof. Alleen […]

Is Jezus werkelijk uit de dood opgestaan?

Did Jesus really rise from the dead?

Ja, Hij is echt opgestaan! Dat is de kern van ons geloof. Jezus werd gekruisigd, en Zijn dode lichaam werd begraven op een vrijdag. Twee dagen later, op eerste Paasdag (waarschijnlijk op 7 april van het jaar 30 n.Chr.), ging een groepje vrouwen naar Zijn graf. Er verschenen engelen aan hen die zeiden: ‘Waarom zoekt […]