Wat kunnen we leren van het leven van David?

David

David wordt vaak genoemd in de Bijbel, vooral in het Oude Testament maar ook in het Nieuwe Testament. Zijn leven wordt beschreven in de boeken 1 en 2 Samuël, en David zelf schreef veel liederen die opgenomen zijn in het boek Psalmen. We hebben dus veel informatie over David. Wat kunnen we daaruit leren, van […]