Hoe kan ik mijn echtgenoot winnen voor Christus?

How to win your husband?

Mijn man bekeerde zich tot de islam. Hoe moet ik hem behandelen? Er is één passage in de Bijbel die direct over deze situatie spreekt. Je kunt die vinden in 1 Petrus 3:1-6: “Evenzo, vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig; opdat ook, als sommigen aan het Woord ongehoorzaam zijn, zij door de levenswandel van de […]