Hoe moeten Christenen omgaan met verschillen in politieke opvattingen?

polítical

Christenen kunnen het in politiek opzicht grondig met elkaar oneens zijn. Hoe kan dat? En hoe moet je daarmee omgaan? Ik geloof dat wat er in de Bijbel staat over de discipelen van Jezus, ons in de richting van een antwoord kan voeren. Jezus’ discipelen Veel mensen kunnen zich heel druk maken om politiek. Onder […]