Wat gebeurt er op aarde na de terugkomst van de Heere Jezus?

What will happen on earth after the coming of the Lord?

Het juiste antwoord op deze vraag is: er zal niets gebeuren op deze aarde, omdat ze er niet meer zal zijn. Petrus schrijft over de ‘Dag van de Heer’ dat “de aarde en de werken daarop zullen verbranden” (2 Petrus 3:10). De aarde zoals we haar kennen, zal ten einde gekomen zijn. De Heer heeft […]