Kunnen niet-christenen goede werken doen?

Can non-Christians do good works

De Bijbel leert ons dat christenen goede werken doen, hoewel ze daarmee niet hun redding kunnen verdienen. Maar moet je christen zijn om goede werken te kunnen doen? Kun je geen goede werken doen als je geen christen bent? Het antwoord is niet eenvoudig. Niet-christenen doen goede dingen Als je het leven van alle niet-christenen […]