Waarover gaan de boeken van het Nieuwe Testament?

Nuevo Testamento

De Bijbel is niet één boek, maar een verzameling boeken die in verschillende periodes en door verschillende auteurs geschreven zijn. Voor een snel overzicht van alle Bijbelboeken kan je dit plaatje van de Internationale Bijbelbond bekijken. Dit laat duidelijk zien dat er verschillende genres Bijbelboeken zijn, verdeeld in twee verzamelingen: het Oude Testament en het […]

Wie is de hoofdpersoon in de Bijbel?

De Bijbel is het geschreven woord van God, samengesteld uit zesenzestig boeken; het Woord heeft echter slechts één hoofdpersonage en één middelpunt, als fundament van zowel het Oude als het Nieuwe Testament. Zijn naam? Jezus Christus. Heel de Schrift getuigt van Christus Toen Jezus Christus een verlamde man had genezen op een Sabbatdag (de wekelijkse […]