Kan een moordenaar gered worden?

Can a murderer be saved?

Gaat een moordenaar naar de hemel als hij tot geloof komt in Jezus? Jazeker. De Bijbel geeft ons twee heel duidelijke voorbeelden, die geen ruimte laten voor twijfel. Twee rovers werden gekruisigd tegelijkertijd met Jezus. Aangezien roof op zich niet genoeg zou zijn om de doodstraf te krijgen, is het vrijwel zeker dat deze mannen […]