Is God een God van wraak of een God van liefde?

revenge

God is niet een God van wraak, maar een God van vergelding, en dat is niet hetzelfde. Wraak is persoonlijk – iemand die het recht probeert te handhaven vanwege een persoonlijke grief, vermeend of werkelijk. Dat gebeurt vaak op een wrede, onbillijke manier die ver uitgaat boven de oorspronkelijke wandaad. Bij vergelding gaat het in […]

Hoe moet je in het huwelijk van elkaar houden?

Matrimonio

“En kleedt u zich boven alles met de liefde, die de band van de volmaaktheid is” (Kolossenzen 3:14). Kolossenzen 3 gaat over het leven van een kind van God. Onze leefstijl wordt vergeleken met de kleren die je draagt. In Kolossenzen 3:8 staat dat er kleren zijn die je moet uittrekken: toorn, woede, slechtheid, laster […]

Wat is Gods karakter

Category God

Je leert iemand kennen door te zien wat hij met zijn leven doet, hem te ontmoeten en samen dingen te doen. Dat geldt ook voor God. Door de verhalen in de Bijbel leren we God kennen, omdat ze ons laten zien wat God deed en wat belangrijk voor Hem is. Door de Bijbel, maar ook […]

10 Bijbelse citaten over liefde voor andere mensen

10 Biblical quotes about love for fellow humans

De Bijbel spreekt vaak over liefde. Het vaakst vertelt ze over Gods liefde voor mensen. Maar ze heeft ook veel te zeggen over liefde voor andere mensen. Hieronder staan 10 Bijbelcitaten over dit onderwerp. 1. Mattheüs 22:37-39 “Jezus zei tegen hem: U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw […]

Liefhebben in een tijd van Corona

corona-blog

‘Groet elkander met een heilige kus’, schreef Paulus aan de gemeente van Korinthe. Het werd gezien als een teken van broederliefde. Je komt dichtbij en raakt elkaar aan. Een teken dat je elkaar accepteert en bij elkaar hoort. Cultuurgebonden Dit gebod is door generaties christenen in Nederland stilzwijgend naast ons neergelegd. Het past niet in […]

10 Bijbelcitaten over liefde

10 Biblical quotes about love

De Bijbel vertelt ons veel over God en mensen. Maar ze bevat ook diepe wijsheid en filosofische inzichten, bijvoorbeeld over liefde. Lees deze 10 citaten om een eerste indruk te krijgen, en neem even de tijd om na te denken over deze goddelijke wijsheid en haar betekenis voor jouw persoonlijke leven. Spreuken 27:5 “Openlijke bestraffing […]