Geest, ziel en lichaam: wat is het verschil?

Er zijn een paar plaatsen in de Bijbel waar geest, ziel en lichaam alle drie worden genoemd: “En moge de God van de vrede Zelf u geheel en al heiligen, en mogen uw geheel oprechte geest, de ziel en het lichaam onberispelijk bewaard worden bij de komst van onze Heere Jezus Christus.” (1 Tessalonicenzen 5:23). […]

Hoe zal de opstanding van ons lichaam zijn?

resurrection body

Aan het einde van de wereldgeschiedenis, wanneer Jezus terugkomt, zullen alle doden worden opgewekt. Sommigen zullen worden opgewekt tot het eeuwige leven en anderen tot eeuwig afgrijzen (Daniël 12:2). Hoe jouw opstandingslichaam zal zijn, hangt ervan af tot welke groep je behoort. En dat is de belangrijkste vraag van je leven! De lichamen van de […]

Is de kerk het lichaam van Christus?

Jouw vraag: Wat betekent het dat de kerk het lichaam van Christus is? Een gezond lichaam heeft een hoofd. Elk deel van het lichaam heeft een doel en voert een verschillende taak uit, maar het hoofd is belangrijker dan hen allemaal. Je kunt geen werkend lichaam hebben zonder een hoofd. Paulus gebruikt dit beeld om […]