Keurt God abortus goed?

In veel landen wordt abortus gezien als een legitieme optie als een vrouw zwanger is, maar de baby niet wil. De voorstanders van abortus zijn van mening dat vrouwen een vrije keuze zouden moeten hebben om hun zwangerschap te beëindigen. De tegenstanders van abortus stellen dat een foetus een zich ontwikkelend persoontje is en het […]

Hoe te wandelen op ‘de weg naar het leven’?

the way that leads to life

Als we met God willen wandelen, geeft de Here Jezus ons daarvoor de volgende aanwijzing: ‘(….) want de poort is nauw en de weg die naar het leven leidt is smal , en weinigen zijn er die hem vinden‘ (Mattheüs 7:14). Als we samen met Hem willen wandelen, moeten we eerst door de nauwe poort […]

Kun je zonder te sterven naar de hemel gaan?

Henoch en Elia De Bijbel vertelt ons over Henoch (Genesis 5:24) en Elia (2 Koningen 2:9-12) die door de Heere naar de hemel werden gebracht zonder te sterven. Dit zijn unieke gebeurtenissen en maken geen deel uit van hoe God vandaag met Zijn kinderen omgaat. Jezus’ terugkomst Er is echter een gebeurtenis waar alle christenen […]

Zullen we in de eeuwigheid in de hemel of op de nieuwe aarde wonen?

Zullen we in de hemel of op de nieuwe aarde wonen?

Beide. Alle gelovigen in Jezus die sterven voor zijn tweede komst, zullen eerst bij Hem in de hemel zijn, en later bij Hem op de nieuwe aarde wonen wanneer hemel en aarde verenigd zullen zijn. Met Christus zijn Toen Jezus aan het kruis hing, zei Hij tegen de misdadiger die in Hem geloofde: “Heden zult […]

Hoe geeft God mij vrede in een onrustige wereld?

vrede

De wereld is onrustig. Er is geen vrede, maar veel spanning en strijd in de wereld. Als christen hoeven we daar niet bang voor te zijn, omdat we Jezus kennen als onze Redder en Koning. Echte vrede Vrede kan er alleen komen als er rechtvaardig geregeerd wordt. Mensen kunnen tot hun recht komen als ze […]

Wie zijn de heiligen over wie het in de Bijbel gaat?

Wanneer ben je heilig? Wie zijn er heilig? Wat moet je doen om een heilige te worden? Jezus Het woord ‘heilig’ wordt in de Bijbel op verschillende manieren gebruikt. Heilig in de meest unieke zin is de Heere Jezus. Een bezetene riep tegen Hem: “Ik weet Wie U bent, namelijk de Heilige van God” (Markus […]