Wat leert God ons in Openbaring?

What does God teach us in Revelation?

Het lezen van het boek Openbaring kan ontmoedigend en verwarrend zijn door de gedetailleerde beeldspraak. Toch is het doel van Johannes niet om de lezers in verwarring te brengen, maar om ze te zegenen (Openbaring 1:3). Het lezen van Openbaring zou dus een zegen moeten zijn! In het boek worden beelden en vergelijkingen gebruikt die […]

Hoe groot is de kerk ?

big-church

Als je erover nadenkt hoe groot de kerk is, zou je naar de statistieken kunnen kijken. Misschien heb je op school godsdienstlessen gehad en statistieken over wereldreligies gezien. Het christendom komt meestal als de religie met de meeste volgelingen uit de bus, als katholicisme en protestantisme worden gecombineerd. Maar de kerk laat zich niet echt […]

Ben ik welkom in een kerkdienst als ik geen christen ben?

Het korte antwoord op deze vraag is: jazeker! Voor de langere versie van dit antwoord moeten we iets dieper graven. Is de kerk niet alleen voor christenen bedoeld? De kerk is een plaats waar christenen elkaar ontmoeten. Maar het is geen besloten vergadering. Integendeel, omdat wij christenen ernaar verlangen dat de hele wereld God leert […]

Is de Rooms Katholieke kerk een christelijke kerk?

Is the Roman Catholic church a Christian church?

Simpelweg gezegd is het antwoord op deze vraag “ja”. De Rooms-Katholieke kerk onderschrijft de belangrijke leerpunten van het Christelijke geloof zoals de drie-eenheid, dat er voor onze zonden betaald moet worden en dat onze zonden vergeven moeten worden, dat Jezus gestorven is voor onze zonden, Zijn opstanding, het komende oordeel en het eeuwige leven. Het […]

Welke kerk is de juiste?

Er zijn tegenwoordig zoveel kerken dat het moeilijk kan zijn om te weten welke het meest nauwkeurig Gods Woord onderwijst en de geboden van Jezus gehoorzaamt. Is er maar één ware kerk? Gegrondvest op apostelen en profeten In Mattheüs 28 vertrouwt Jezus zijn kerk toe aan de elf apostelen. ‘Mij is gegeven alle macht in […]

Wie zijn de 24 oudsten in Openbaring 4?

all-saints

In Openbaring 4 wordt een deur in de hemel geopend, zodat Johannes in de hemel kan kijken. Hij ziet een troon en God zit op de troon. “En rondom de troon stonden vierentwintig tronen. En op de tronen zag ik de vierentwintig ouderlingen (oudsten) zitten, bekleed met witte kleren, en met gouden kronen op hun […]