Waren Jezus’ wonderen magische trucjes?

milagros

Het christelijk geloof staat of valt met Jezus. Een van de redenen dat mensen altijd hebben geloofd in Jezus, was dat hij wonderen deed. Als Hij werkelijk de wonderen verrichtte die in de Bijbel beschreven staan, bewijst dat dat Hij God is en moeten wij in Hem geloven. Je kunt proberen die implicatie te ontwijken door […]

Welke profetieën zijn vervuld met de geboorte van Jezus Christus?

nació

Met Kerst vieren we dat God de Zoon als mens werd geboren. Hij “heeft het niet als roof beschouwd aan God gelijk te zijn, maar heeft Zichzelf ontledigd door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden” (Filippenzen 2:6-7). Dat is een wonder dat niemand had kunnen bedenken… […]

Hoe kan Jezus tegelijkertijd God en Zoon van God zijn?

Jesus-son-of-God

Er zijn dingen in de Bijbel die gemakkelijk te begrijpen zijn. Maar er zijn andere dingen die juist heel moeilijk te begrijpen zijn. Hoeveel je er ook op studeert, ze zijn en blijven een raadsel. Eén van die raadselachtige dingen is hoe Jezus God kan zijn en tegelijk ook de Zoon van God. Maar hoewel […]

Keurt God euthanasie goed?

Euthanasie betekent letterlijk ‘goede dood’. Tegenwoordig wordt er de actieve levensbeëindiging van een terminaal zieke patiënt door een arts mee bedoeld. De arts kan ook een dodelijk middel verstrekken dat de patiënt zelf inneemt. Dit heet ‘hulp bij zelfdoding’. Euthanasie of hulp bij zelfdoding is in de meeste landen verboden. Alleen in de Benelux, Spanje, […]

Wat zegt Jezus ons over haat ?

De volgende woorden uit Markus 12:30-31 vormen de misschien wel bekendste uitspraak van Jezus Christus: “En u zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is dit: U […]