Wat betekent het om je kruis op te nemen en Jezus te volgen?

Uit de evangeliën leren we hoe Jezus Zijn bediening begint door bekering en het Koninkrijk van God te prediken aan de mensen in en buiten de steden van Galilea. Als Hij Zijn discipelen uitkiest, zegt Hij: “Volg Mij” (Mattheüs 4:18-20). Ze volgen Hem op de voet en zien Hem bidden, dienen, de menigten genezen en onderwijs […]

Wat betekent het om jezelf te verloochenen?

Het evangelie van Markus werd geschreven in de eerste eeuw, toen Christenen in het Romeinse Rijk door keizer Nero werden vervolgd en zelfs voor de leeuwen werden gegooid omwille van hun geloof. Dit evangelie was van levensbelang en een grote hoop, want deze Christenen verloochenden zichzelf en stierven omwille van Christus. Ik wil Markus 8:34 […]

Wat is een discipel?

disciple

In de Bijbel lezen we vaak over discipelen. En dat is niet slechts een historisch verschijnsel, ook nu nog kunnen wij een discipel van Jezus zijn. Maar wat betekent dat precies? Een definitie Een discipel is een leerling, iemand die luistert naar het onderwijs van een ander en die persoon nadoet. In de tijd van […]

Hoe maakt God mij duidelijk wat mijn levensdoel is?

Onze keuzes

Het geloof in wat Jezus ons openbaarde is het inslaan van een doelbewuste richting. Hij zei immers: ‘Zie, Ik kom om uw wil te doen, o God’ (Hebreeën 10:5-10; Psalm 40). Als we er voor kiezen Gods wil te doen, dan zullen we ontdekken, dat wat Jezus ons leerde van God komt. In Johannes 7:17 […]

Wie is een echte christen?

Who is a real Christian?

Een echte christen is iemand die in de Heere Jezus gelooft voor de vergeving van zijn zonden en die hem dagelijks volgt. Als echt christen geloof je in Jezus. Zo ontvang je Jezus door geloof en wordt je een kind van God (Johannes 1:12). Een echte christen heeft berouw getoond van zijn zonden en zich […]

Hoe moet ik strijden tegen moedeloze en depressieve gedachten?

hoe-moet-ik-als-christen-strijden-tegen-moedeloze-en-depressieve-gedachten

Elke christen kan in meer of mindere mate worden beheerst door moedeloze en depressieve gevoelens. Onder geestelijke druk komen te staan, hoe dan ook. Geestelijke wapenrusting Om zich daar tegen te wapenen is het aandoen van de wapenrusting die beschreven staat in Efeze 6:14-17 noodzakelijk. Als christen moeten we ons realiseren dat we al deze […]