Aanbidden moslims en christenen dezelfde God?

Aanbidden moslims en christenen dezelfde God?

Er zijn overeenkomsten in hoe moslims en christenen God zien. Beiden geloven in één God, die het universum heeft geschapen. Er zijn overeenkomsten tussen het boek van de moslims, de Koran, en de Bijbel. In beide boeken zijn mensen als Abraham, Mozes en David te vinden. God is soeverein, alomtegenwoordig en almachtig volgens zowel moslims […]

Gods genade, grenzeloze liefde!

Gods genade, grenzeloze liefde!

Gods genade komt altijd door geloof “Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God; niet uit werken, opdat niemand zou roemen.” (Efeze 2 vers 8 en 9). Genade door Jezus We kunnen genade dus niet verdienen. Het enige waardoor Gods genade en […]

Vallende sterren voor Jezus’ wederkomst

Vallende sterren voor Jezus' wederkomst

Als Jezus spreekt over Zijn wederkomst, zegt Hij dat sterren van de hemel zullen vallen. Is dat dan een teken dat een asteroïde de aarde zal raken? Letterlijk of figuurlijk? Jezus zei in Mattheüs 24 vers 29: “En meteen na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal zijn […]

Waarom is Pinksteren belangrijk?

Waarom is Pinksteren belangrijk?

In het Oude Testament was het Pinksterfeest een viering die 50 dagen na het Joodse paasfeest plaatsvond (Leviticus 23:16, Exodus 34:22). In het Nieuwe Testament kwam de Heilige Geest op de dag van Pinksteren krachtig op Jezus’ discipelen. Dit gebeurde na de dood en opstanding van Jezus Christus. Door de vervulling met de Heilige Geest […]

Hoe kan ik weten wat uit de Bijbel op mij van toepassing is?

Bijbel

De hele Bijbel is Gods Woord. De Heilige Geest maakt ons dat duidelijk wanneer we de Bijbel lezen. Maar sommige belangrijke gedeelten bevatten de kern van de Bijbel, terwijl andere minder direct op ons van toepassing zijn. Leer God kennen Ten eerste is de kern van de Bijbel wat God over Zichzelf zegt. Als je […]

Hoe kun je vrede in je hart bewaren?

vrede

“Als je gelooft in de Heere Jezus, dan komt er vrede in je hart!” is de tekst van een mooi kinderliedje. Maar hoe merk je dat? En wat als je boos op iemand bent? Vrede in de strijd In Johannes 14:27 belooft Jezus vrede aan Zijn discipelen. Een wonderlijke vrede omdat het geen vrede is […]