Wat is christelijk leiderschap?

What is Christian leadership?

Als je aan een leider denkt, wat komt er dan in je op? Is het de baas die mensen mag vertellen wat ze moeten doen? Denk je misschien aan de eigenaar, die meer rechten en privileges heeft dan alle anderen? Of is het de dictator die anderen in zijn eigen voordeel manipuleert omdat hij meer […]

Is de redding voor de hele wereld?

Is the salvation for the whole world?

Nog voordat het volk Israël bestond, had God zijn belofte al gedaan dat er redding voor alle volken zou komen. God riep Abram om zijn land en familie te verlaten en gaf hem de belofte. “Ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen en uw naam groot maken; en u zult tot een zegen […]

Wat leert het Oude Testament over de dood en opstanding van Christus?

Wat-leert-het-Oude-Testament-over-de-dood-en-opstanding-van-Christus

Alles wat in het Oude Testament over de Christus, dat is de Messias, geschreven is, is profetie. Vaak gebeurt dat niet direct, maar verhuld in verhalen en beelden. Het meest duidelijk en aansprekend is de voorzegging van het Koningschap van de Messias. Hij is de grote Zoon van David, de Vredevorst. Hij zal voor eeuwig […]

Welke religie aanbad Jezus?

De Bijbel zegt nooit expliciet wie Jezus aanbad, maar er staat wel dat Jezus God verheerlijkte (Johannes 17:1 en 4) wat nauw verwant is aan aanbidding. Uiteindelijk verdient Jezus, als God zelf, onze aanbidding (zie Mattheüs 2:2; Johannes 20:28). Niemand aanbidt een religie Over het algemeen aanbidt niemand een religie, maar leert een religie ons […]

Was Jezus bang voor zondaars?

“En toen de Farizeeën dat zagen, zeiden ze tegen Zijn discipelen: “Waarom eet uw Meester met tollenaars en zondaars?”” (Mattheüs 9:11) Jezus gaat met iedereen om Deze geschiedenis leert ons enorm veel over Jezus en het verschil tussen Hem en de Farizeeën. Jezus hoefde slechts één woord te zeggen en de tollenaar die was aangesproken […]

Wat betekent het dat Jezus de volmaakte priester was?

Was Jesus the perfect priest?

“Hij heeft het niet nodig, zoals de hogepriesters, elke dag eerst voor zijn eigen zonden slachtoffers te brengen en pas daarna voor die van het volk. Want dat heeft Hij eens en voor altijd gedaan, toen Hij Zichzelf offerde.” (Hebreeën 7 vers 27) Priesters van het oude verbond De schrijver van Hebreeën schildert twee beelden […]