Doet Jezus aan vriendjespolitiek onder Zijn volgelingen?

Vriendjespolitiek is het oneerlijk bevoordelen van de ene persoon of groep ten koste van de andere. Jezus – God de Zoon – doet niet aan vriendjespolitiek, want dat gaat in tegen het karakter van God. “God toont geen partijdigheid”, leert Romeinen 2:11 ons. De gelijkheid van alle mensen in de ogen van God wordt opnieuw […]

Hoe word ik een christen?

Hoe word ik een christen? In de Bijbel komt die vraag in verschillende bewoordingen aan de orde. In Handelingen 16:30-31 stelt een cipier Paul en Silas de vraag: “Heren, wat moet ik doen om zalig te worden?” Ze antwoordden: “Geloof in de Heere Jezus Christus en u zult zalig worden, u en uw huisgenoten.” Een […]

Wie is de hoofdpersoon in de Bijbel?

De Bijbel is het geschreven woord van God, samengesteld uit zesenzestig boeken; het Woord heeft echter slechts één hoofdpersonage en één middelpunt, als fundament van zowel het Oude als het Nieuwe Testament. Zijn naam? Jezus Christus. Heel de Schrift getuigt van Christus Toen Jezus Christus een verlamde man had genezen op een Sabbatdag (de wekelijkse […]

Dus jij gelooft niet in de opstanding van Jezus?

I don't believe in the resurrection of Jesus because..

Dat Jezus opstond uit de dood, is het centrale punt van het christelijke geloof. Zonder de opstanding heeft het christendom geen waarde. Paulus zegt: “Als Christus niet is opgewekt, dan is onze prediking zonder inhoud, en zonder inhoud is ook uw geloof”(1 Korinthe 15:14). De opstanding van Christus is een zaak van het geloof. Alleen […]

Wat betekent het dat Jezus voor mij stierf?

Jezus stierf voor jou omdat Hij van je houdt: “… de Zoon van God, Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven” (Galaten 2:20). Jezus stierf voor jou zodat Hij, in jouw plaats, Gods straf voor jouw zonde zou dragen: “God heeft Christus Jezus openlijk aangewezen als middel tot verzoening, door het geloof […]

Is de kerk het lichaam van Christus?

Jouw vraag: Wat betekent het dat de kerk het lichaam van Christus is? Een gezond lichaam heeft een hoofd. Elk deel van het lichaam heeft een doel en voert een verschillende taak uit, maar het hoofd is belangrijker dan hen allemaal. Je kunt geen werkend lichaam hebben zonder een hoofd. Paulus gebruikt dit beeld om […]