Het verbond

De belangrijkste verdeling in de Bijbel is die tussen het Oude en Nieuw Testament. In de Bijbel wordt testament meestal in de betekenis van ‘verbond’ gebruikt. We kunnen dus ook spreken van een verdeling tussen het Oude en Nieuwe Verbond. Wat is een verbond? En waarom is het zo belangrijk? Dat zullen we in dit […]

Houdt God van Israël?

In de Tweede Wereldoorlog werden miljoenen joden wreed vermoord. Satan ging te keer. Mensen gingen als beesten te keer tegen Gods uitverkoren volk. Als dit met Israël gebeurt, hoe zit het dan met Gods liefde voor Israël? Sommige christenen voelen het als een prangende vraag hoe je na Auschwitz over God moet spreken. Voor joden […]

Waarom zond God de Israëlieten in ballingschap?

exilio

De stad Jeruzalem werd in 587 voor Christus door de Babyloniërs veroverd. Veel Joden werden voor zeventig jaar verbannen naar Babel. Waarom gebeurde dit? De belangrijke historische boeken van het Oude Testament werden geschreven om deze vraag te beantwoorden, dus laten we ze nader bekijken. Gods trouw God is betrouwbaar. Zijn beloften komen altijd uit. […]

Waarom waren er twaalf apostelen?

Este Isus fratele nostru mai special

Tijdens Jezus’ leven op aarde had Hij een groep van discipelen die Hem volgde — zoals veel religieuze en filosofische leiders in die tijd. Twaalf van deze discipelen hadden een speciale positie. Jezus benoemde hen als Zijn apostelen, een woord dat ‘gezondenen’ betekent. Markus 3:13-14 (met een parallel in Lukas 6:13-16) vertelt ons: “En Hij […]

Waarom vechten Israël en de Palestijnen?

Why are Israel and the Palestines always fighting?

Waarom zijn de Israëli’s en de Palestijnen, die beiden reeds in de Bijbel worden genoemd, in een hevige strijd gewikkeld? Het is triest om de gevechten in en rond Israël te zien afspelen, het land dat God koos om Jezus Christus in de wereld te brengen. Het is overdreven om te zeggen dat de gevechten […]

Waarom wilde God geen koning geven aan Israël?

Why did God not give a king to Israel?

Waarom wilde God de Israëlieten geen koning geven toen ze daar om vroegen, terwijl in Genesis 49:10 geprofeteerd werd dat de scepter niet zou wijken van Juda? God afwijzen Toen de Israëlieten vroegen om een koning, zei God “zij hebben Míj verworpen, dat Ik geen Koning over hen zou zijn” (1 Samuel 8:7). Dat was […]