Zijn alle godsdiensten hetzelfde?

many-ways-religions

Diep in elk mens is er een godsbesef. Een verlangen om Hem te vinden. En iedere godsdienst is een zoektocht naar God. Maar in hoe ze over God denken verschillen de religies enorm van elkaar! De waarheid kennen is van levensbelang In het Boeddhisme is er geen sprake van een persoonlijk God. Het gaat om […]

Wat zijn de grootste verschillen tussen christendom en islam?

Na het christendom is de islam de godsdienst met de meeste aanhangers wereldwijd. Bijna twee miljard mensen zien zichzelf als moslims. Ze wonen verspreid over grote delen van Afrika en Azië. Sinds de laatste eeuw zijn er ook omvangrijke moslimgemeenschappen in het Westen. Veel christenen komen met moslims in aanraking. Het is dus een terechte […]

Hoe kan ik mijn echtgenoot winnen voor Christus?

How to win your husband?

Mijn man bekeerde zich tot de islam. Hoe moet ik hem behandelen? Er is één passage in de Bijbel die direct over deze situatie spreekt. Je kunt die vinden in 1 Petrus 3:1-6: “Evenzo, vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig; opdat ook, als sommigen aan het Woord ongehoorzaam zijn, zij door de levenswandel van de […]