Welke huizen worden bedoeld in Amos 3:15?

In Amos 3:15 lezen we: “Ik zal het winterverblijf treffen samen met het zomerverblijf, zodat de ivoren huizen verloren gaan en vele huizen weggevaagd worden, spreekt de HEERE” Dit is een profetie tegen de Israëlieten in de tijd van Amos, die een profeet was in de tijd dat Israël in twee koninkrijken werd gesplitst, één […]