Wat is de vrucht van de Geest?

fruit

Vrucht De meeste mensen weten wat een vrucht is. Het is iets dat aan planten groeit: aan een boom, een struik of een kleinere plant. Elke plant brengt slechts één soort vrucht voor, i.e. een sinaasappelboom brengt alleen sinaasappelen voort, een appelboom alleen appels, en een bramenstruik alleen bramen enz. Het komt nogal eens voor […]

Waar komen onze keuzes vandaan?

Where do our choices come from?

Zijn al onze goede keuzes in het leven het werk van de Heilige Geest en zijn al onze slechte keuzes in het leven het resultaat van onze gehechtheid aan werken van het vlees? Ja. Dit geeft de glorie aan God, aan wie de glorie toebehoort, en de schuld aan ons, aan wie de schuld toebehoort. […]

Hoe kun je meer van de vrucht van de Heilige Geest laten zien?

How to display more fruit of the Holy Spirit?

De vrucht van de Geest is een term die de apostel Paulus gebruikt om negen zichtbare eigenschappen van een echt christelijk leven samen te vatten. Het zijn liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof/trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing (Galaten 5:22). Let er op dat dit geen losse ‘vruchten’ zijn die we kunnen kiezen en plukken. Het […]

Wat is geestelijke groei?

Op het moment dat je christen wordt, is dat het begin van je wandel met God. Iedereen die de Heilige Geest door het geloof in Jezus heeft ontvangen, is rechtvaardig voor God. Maar dat is niet het hele verhaal. Vanaf het moment dat God iemand rechtvaardigt, begint het proces van “heiligmaking”. Heiligmaking wil eigenlijk zeggen […]