Wie is de Heilige Geest?

De Heilige Geest wordt vaak genoemd in de Bijbel, het meest in het Nieuwe Testament. Hij wordt met verschillende namen aangesproken, zoals “Geest van God” (Genesis 1:2, 1 Samuel 10:10), “Geest van de Heere” (Jesaja 61:1), “Geest van de waarheid” (Johannes 14:16-17), “Geest van Jezus Christus” (Filippenzen 1:19), of “Heilige Geest” (Psalm 51:13, Mattheus 28:19). […]

Hoe belangrijk is de Heilige Geest?

De eerste hoofdstukken van alle vier de Evangeliën noemen de Heilige Geest. De Heilige Geest, Die de geboorte van Jezus Christus aankondigt; Die profeteert over de eerste van de vele dienaren van Jezus’ bediening – Johannes de Doper – en de Heilige Geest Die bij Jezus’ doop bevestigt dat Hij de Zoon van God is. […]

Wat is de vrucht van de Geest?

fruit

Vrucht De meeste mensen weten wat een vrucht is. Het is iets dat aan planten groeit: aan een boom, een struik of een kleinere plant. Elke plant brengt slechts één soort vrucht voor, i.e. een sinaasappelboom brengt alleen sinaasappelen voort, een appelboom alleen appels, en een bramenstruik alleen bramen enz. Het komt nogal eens voor […]

Wat zijn geestelijke gaven?

De Bijbel spreekt over gaven die God aan Zijn kinderen geeft, in het bijzonder door de heilige Geest. Het Griekse woord dat hier wordt gebruikt is χάρισμα. Laten we eens kijken wat de apostelen Paulus en Petrus hierover schrijven. Het geschenk van het eeuwige leven Romeinen 6:23 zegt: “Want het loon van de zonde is […]

Waarom hebben wij de Heilige Geest ontvangen?

The Gift of the Holy Spirit

Er staat een vers in de Bijbel dat heel mooi het werk van de Heilige Geest beschrijft. Het is 1 Korinthe 2:12: “En wij hebben niet ontvangen de geest van de wereld, maar de Geest Die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen die ons door God genadig geschonken zijn.” Wat bedoelt Paulus […]

Hoe ontvangen we de Heilige Geest?

We ontvangen de Heilige Geest door het geloof in de Here Jezus Christus. Als we geloven dat Hij voor onze zonden is gestorven en dat Hij uit de dood is opgewekt, worden we op dat moment wedergeboren. Op datzelfde moment ontvangen we de Heilige Geest. Een christen die de Heilige Geest niet heeft ontvangen, bestaat […]