Wat betekent het dat God heilig is?

santo

Veel Bijbelteksten spreken over Gods heiligheid. Laten we er een paar lezen: “Heilig, heilig, heilig is de Heere God, de Almachtige, Die was, Die is, en Die komt!” (Openbaring 4:8, naar Jesaja 6:1-3) “Wie zou U niet vrezen, Heere, en Uw Naam niet verheerlijken? Immers, U alleen bent heilig. Want alle volken zullen komen en […]

Wat leert de tabernakel ons over God?

tabernacle

Toen God de Israëlieten had bevrijd uit de slavernij in Egypte (zie Exodus 1-15), woonden ze zo’n veertig jaar in de woestijn vóór ze uiteindelijk hun beloofde land binnentrokken (zie Numeri – Deuteronomium). In deze tijd leerde God de Israëlieten veel over Zichzelf en gaf hen veel religieuze en sociaal-economische voorschriften, de Wet. Onder andere […]

Wat is het verschil tussen ‘rechtvaardig zijn’ en ‘heilig zijn’?

rechtvaardig heilig

Het korte antwoord is: we zijn rechtvaardig door geloof, omdat God de goedheid van Jezus ziet in plaats van onze zonden. We worden heilig als we God meer en meer gehoorzamen in ons leven. Aanvaardbaar voor God ‘Rechtvaardig zijn’ is aanvaardbaar zijn voor God. Noach is de eerste persoon in de Bijbel die rechtvaardig genoemd […]

Wie zijn de heiligen over wie het in de Bijbel gaat?

Wanneer ben je heilig? Wie zijn er heilig? Wat moet je doen om een heilige te worden? Jezus Het woord ‘heilig’ wordt in de Bijbel op verschillende manieren gebruikt. Heilig in de meest unieke zin is de Heere Jezus. Een bezetene riep tegen Hem: “Ik weet Wie U bent, namelijk de Heilige van God” (Markus […]