Is haat hetzelfde als afkeer van iemand hebben, volgens de Bijbel?

Is hate and dislike the same according to the bible?

Mensen om ons heen kunnen negatieve gevoelens opwekken. De vraag is hoe we deze gevoelens moeten hanteren. Wat zegt de Bijbel over haat? Is haat hetzelfde als afkeer van iemand hebben, volgens de Bijbel? Haat is een erg sterke emotie Haat is gewoonlijk een intense emotie met sterke gevoelens van vijandschap. Als je mensen haat, […]

Wat zegt Jezus ons over haat ?

De volgende woorden uit Markus 12:30-31 vormen de misschien wel bekendste uitspraak van Jezus Christus: “En u zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is dit: U […]