Waarom is het zo belangrijk dat Jezus uit de dood opstond?

Toen Jezus de laatste adem uitblies, riep Hij uit: “Het is volbracht!” (Johannes 19:30). Zijn taak in Gods eeuwige heilsplan was uitgevoerd. Hij had de prijs betaald voor de zonde van de mensheid en zo de weg geopend voor zondaren om met God verzoend te worden. Desalniettemin is de Bijbel er duidelijk over dat we […]