Wat zegt de Bijbel over het vergeven van je broeder en zuster ?

What does the Bible say about forgiving your brother and sister?

Vergeving is deel van Gods karakter “Wie is een God als U, Die de ongerechtigheid vergeeft, Die voorbijgaat aan de overtreding van het overblijfsel van Zijn eigendom? Hij zal niet voor eeuwig vasthouden aan Zijn toorn, want Hij vindt vreugde in goedertierenheid.” (Micha 7:18). God is liefde en Hij verheugt zich in onveranderlijke liefde. Vergeving […]