Wie heeft God geschapen?

Who created God?

Waar kwam God vandaan? Is Hij geschapen? Dit zijn twee van de moeilijkste vragen die er zijn, maar toch kunnen ze eenvoudig beantwoord worden. Het zeer korte antwoord is dat niemand God heeft geschapen. Hij is er gewoon. Hij is er altijd geweest en zal er altijd zijn. Hij heeft geen begin en ook geen […]

Hoe kan Jezus tegelijkertijd God en Zoon van God zijn?

Jesus-son-of-God

Er zijn dingen in de Bijbel die gemakkelijk te begrijpen zijn. Maar er zijn andere dingen die juist heel moeilijk te begrijpen zijn. Hoeveel je er ook op studeert, ze zijn en blijven een raadsel. Eén van die raadselachtige dingen is hoe Jezus God kan zijn en tegelijk ook de Zoon van God. Maar hoewel […]

Wil Jezus de waarheid over Zijn Koninkrijk verborgen houden?

Toen Jezus de mensen onderwees over het Koninkrijk van God, gebruikte Hij gelijkenissen. Dat zijn korte verhaaltjes uit het dagelijks leven met een diepere, geestelijke betekenis. Toen Zijn discipelen Hem vroegen waarom Hij dat deed, kregen ze het volgende, merkwaardige antwoord: “Het is u gegeven het geheimenis van het Koninkrijk van God te kennen; maar […]

Wil God mijn Vader zijn?

Een man was met zijn zoontje aan het wandelen ergens in het zuiden van Engeland. Opeens hoort hij “Pappa, vang me!” Hij draait zich om en ziet zijn zoon door de lucht zeilen. Hij was van een grote rots gesprongen, en terwijl hij sprong zei hij “Pappa, vang me!” Nog net op tijd stak de […]

Is Jezus God?

Het evangelie van Johannes is een stevig manifest over de goddelijkheid van Jezus. De apostel Johannes gebruikt de term “Woord” (“Logos” in het Grieks) om te stellen dat Jezus het Woord van God is, en God Zelf is (Johannes 1:1; 1:14). In het kader van deze uitspraak laat hij zien dat de essentie van God […]

Wat betekent het dat God heilig is?

santo

Veel Bijbelteksten spreken over Gods heiligheid. Laten we er een paar lezen: “Heilig, heilig, heilig is de Heere God, de Almachtige, Die was, Die is, en Die komt!” (Openbaring 4:8, naar Jesaja 6:1-3) “Wie zou U niet vrezen, Heere, en Uw Naam niet verheerlijken? Immers, U alleen bent heilig. Want alle volken zullen komen en […]