Hoe kan ik me niet laten beheersen door de wereld?

Hoe-kan-ik-me-niet-laten-beheersen-door-de-wereld-?

God heeft eerst tot ons gesproken door de profeten en later door Zijn Zoon ‘door Wie Hij ook de wereld gemaakt heeft’ (Hebreeën 1:1-2). Het Griekse woord ‘aeon’ dat hier vertaald wordt met ‘wereld’ betekent ‘eeuwen’. Aan deze eeuw komt een einde, om over te gaan in de komende eeuw. Want Gods Zoon zal Koning […]