Wil Jezus de waarheid over Zijn Koninkrijk verborgen houden?

Toen Jezus de mensen onderwees over het Koninkrijk van God, gebruikte Hij gelijkenissen. Dat zijn korte verhaaltjes uit het dagelijks leven met een diepere, geestelijke betekenis. Toen Zijn discipelen Hem vroegen waarom Hij dat deed, kregen ze het volgende, merkwaardige antwoord: “Het is u gegeven het geheimenis van het Koninkrijk van God te kennen; maar […]

Hoe ontvangen zondaars Gods vergevende gave van eeuwige redding?

redding

Hoe worden zondaars gered? De Bijbel laat ons zien dat wij zonder God niet kunnen bestaan. Vanaf de zondeval in het paradijs heeft God echter redding beloofd. Maar hoe kunnen wij gered worden? Redding De Bijbel zegt: “Want ieder die de Naam van de Heere zal aanroepen, zal zalig worden. Hoe zullen zij dan Hem […]