Wat leert God ons in het boek Richteren?

judges

Historische achtergrond Het boek Richteren of Rechters is een historisch boek over het volk Israël. Het beslaat de periode tussen ± 1300 v. Chr. en 1050 v.Chr. (zie tijdlijn), toen de Israëlieten al in het land Kanaän leefden maar nog geen koning hadden. In deze periode werden ze geregeerd door zogenaamde ‘richters’, tijdelijke militaire en […]

Hoe moet ik volgens de Bijbel omgaan met mijn bezit?

hoe-moet-ik-volgens-de-bijbel-omgaan-met-mijn-bezit

De Bijbel spreekt op vele plekken over het omgaan met bezit. Van Abraham en koning Salomo weten we dat ze als gelovigen veel bezittingen hadden. Jezus heeft gezegd dat een rijke moeilijk het Koninkrijk der hemelen kan binnengaan: “Het is gemakkelijker dat een kameel door het oog van een naald gaat, dan dat een rijke […]