Hoe moet ik strijden tegen moedeloze en depressieve gedachten?

hoe-moet-ik-als-christen-strijden-tegen-moedeloze-en-depressieve-gedachten

Elke christen kan in meer of mindere mate worden beheerst door moedeloze en depressieve gevoelens. Onder geestelijke druk komen te staan, hoe dan ook. Geestelijke wapenrusting Om zich daar tegen te wapenen is het aandoen van de wapenrusting die beschreven staat in Efeze 6:14-17 noodzakelijk. Als christen moeten we ons realiseren dat we al deze […]

Hoe belangrijk zijn onze keuzes?

Onze keuzes

Zijn al onze goede keuzes in het leven het werk van de Heilige Geest en zijn al onze slechte keuzes in het leven het resultaat van onze gehechtheid aan de werken van het vlees? Ja. Dit geeft de glorie aan God, aan wie de glorie behoort, en de schuld aan ons, aan wie de schuld […]

Hoe kan ik een leven van dankbaarheid leiden?

dankbaarheid

Dankbaarheid is geen vanzelfsprekende eigenschap van veel mensen. Wij richten ons vaak op meer en meer, in plaats van tevreden en dankbaar te zijn voor de situatie waarin wij leven. Kind van God Voor een christen is de eerste reden tot dankbaarheid het feit dat hij/zij een kind van God is (Johannes 1:12). God strekte […]