Hoe word ik een christen?

Hoe word ik een christen? In de Bijbel komt die vraag in verschillende bewoordingen aan de orde. In Handelingen 16:30-31 stelt een cipier Paul en Silas de vraag: “Heren, wat moet ik doen om zalig te worden?” Ze antwoordden: “Geloof in de Heere Jezus Christus en u zult zalig worden, u en uw huisgenoten.” Een […]

Waar spreekt de Bijbel over bekering?

Het woord ‘bekering’ komt één keer in de Bijbel voor (hoewel dit afhankelijk is van het soort vertaling). Het verwante woord ‘bekeerling(en)’ komt vier keer voor. Hoewel deze woorden niet vaak voorkomen, is dit wel het geval met het begrip ‘bekering’. Het woord ‘bekering’ komt voor in Handelingen 15:3: “Nadat zij dan door de gemeente uitgeleide gedaan […]

Wie was Abraham?

Abraham

Abraham komt vaak voor in de Bijbel. Het boek Genesis vertelt uitvoerig over zijn levensverhaal. Er is zoveel informatie over Abraham dat ik onmogelijk alles kan noemen in dit artikel. Ik zal er een paar belangrijke punten uitlichten. Je kunt het hele verhaal over Abraham lezen in het Bijbelboek Genesis, hoofdstukken 12-25. Verderop in de […]

Is het goed om geen religie te hebben?

Is it okay to have no religion?

Deze vraag kan zowel met ja als met nee worden beantwoord. Het is mogelijk om erg religieus te zijn en toch God niet te kennen. Als dat het geval is, is religieus zijn of het hebben van een religie van geen enkele waarde. Als je naar de Farizieeën kijkt, zie je mensen die een religie […]

Wat is het verschil tussen vertrouwen en geloof?

What is the role of our own works in salvation?

In het moderne woordgebruik is er een verschil tussen geloof en vertrouwen. Geloof wordt meestal gezien als een spiritueel concept. Het wordt beschouwd als een loyaliteit aan of geloof in een Opperwezen. Vertrouwen zou in feite betekenen dat een persoon volledig vertrouwen stelt in een andere persoon. De oorspronkelijke taal en betekenis Om te begrijpen […]