Geest, ziel en lichaam: wat is het verschil?

Er zijn een paar plaatsen in de Bijbel waar geest, ziel en lichaam alle drie worden genoemd: “En moge de God van de vrede Zelf u geheel en al heiligen, en mogen uw geheel oprechte geest, de ziel en het lichaam onberispelijk bewaard worden bij de komst van onze Heere Jezus Christus.” (1 Tessalonicenzen 5:23). […]