Waarom verhoort God soms onze gebeden niet?

Why does God not always answers prayer?

De Bijbel verzekert ons dat God onze gebeden verhoort als we bidden. In veel Bijbelverhalen zien we opmerkelijke voorbeelden van gebeden die verhoord werden. Misschien ken je ook wel voorbeelden uit je eigen leven of dat van anderen. In Mattheüs 7:7-8 zegt Jezus tegen Zijn discipelen: “Bid, en u zal gegeven worden … Want ieder […]

Moeten wij bidden tot Maria?

De Bijbel zegt dat er maar Eén is tot wie je je gebed moet richten, en dat is God. Een belangrijke rol Maria, de moeder van Jezus, speelde een belangrijke rol in Gods heilsplan. Haar rol was om Jezus in de wereld te brengen. De evangelieschrijver Lukas heeft voor ons vastgelegd wat de engel Gabriël […]

Hoe bid ik volgens de wil van God?

Ik las in de Bijbel, in 1 Johannes 5:14 : “En dit is de vrijmoedigheid die wij hebben in het toegaan tot God, dat Hij ons verhoort, telkens als wij iets bidden naar Zijn wil.” Maar hoe weet ik dat ik bid volgens Gods wil? Toen de discipelen van Jezus zagen hoe intens Jezus in gebed tot Zijn Vader […]

Zal er gebed in de hemel zijn?

We weten zeker dat er in de hemel gebeden wordt. Romeinen 8 : 34 laat ons zien dat Jezus in de hemel is en voor ons bidt. “Christus Jezus is Hij Die gestorven is, ja wat meer is, Die ook opgewekt is, Die ook aan de rechterhand van God is, Die ook voor ons pleit.’ Ook […]

Hoe kunnen we geestelijk groeien?

How to grow spiritually?

Dit is een heel belangrijke vraag die elke nieuwe christen zich zou moeten stellen. Christen worden is het begin van een nieuw leven, een nieuwe vriendschap en relatie met God, de Schepper van hemel en aarde. Het is belangrijk te weten hoe we kunnen groeien in onze vriendschap met God en een leven kunnen leiden […]