Staan er fouten in de Bijbel?

re there any errors in the Bible?

De Bijbel is het woord van God. God is getrouw en betrouwbaar. Alles wat Hij zegt is waar. Om die reden zijn er geen fouten te vinden in de Bijbel. Jezus zegt dat we de Bijbel kunnen vertrouwen Het belangrijkste in het christelijke geloof is het kennen van de Heere Jezus. Hoe kunnen we Hem […]