Wat betekent het dat God almachtig is?

What does it mean that God is omnipotent?

God is almachtig, of om een moeilijker woord te gebruiken, alvermogend. In de Engelse taal wordt wel het woord ‘omnipotent’ gebruikt. Dat komt uit het Latijn en is een samentrekking van de woorden omni (al) en potens (vermogend). Maar wat bedoelen we eigenlijk als we zeggen dat God almachtig is? Wat zegt de Bijbel over […]

Wat is de exodus?

Het woord exodus betekent letterlijk: “uittocht”. In de Bijbel wordt dit woord gebruikt voor het vertrek van het volk Israël uit Egypte. Deze gebeurtenis wordt gedetailleerd beschreven in het tweede Bijbelboek, met de naam… Exodus. Maar er wordt ook regelmatig naar verwezen in latere Bijbelboeken. Niet alleen was deze gebeurtenis van cruciaal belang voor het […]