Over wie getuigen wij?

message

Elke keer dat we de gelegenheid hebben om met iemand over de Bijbel te spreken, moeten we in gedachten houden dat we spreken als boodschappers van God, alsof Hij zelf luistert naar wat we zeggen over Zijn Evangelie. Dit besef creëert ontzag en een enorme verantwoordelijkheid als het gaat om het uitleggen en delen van […]

Hoe kunnen we geestelijk groeien?

How to grow spiritually?

Dit is een heel belangrijke vraag die elke nieuwe christen zich zou moeten stellen. Christen worden is het begin van een nieuw leven, een nieuwe vriendschap en relatie met God, de Schepper van hemel en aarde. Het is belangrijk te weten hoe we kunnen groeien in onze vriendschap met God en een leven kunnen leiden […]